Integritetspolicy
Integritetspolicy
Vi är försiktiga och värnar om din personliga integritet

Integritetspolicy

Integritetspolicy

Vi är försiktiga och värnar om din personliga integritet och arbetar transparent med hur vi samlar in och använder oss av dina uppgifter.

Alltid med dina intressen och rättigheter i fokus. Vill du veta mer, har synpunkter eller vill att vi tar bort dina uppgifter är du varmt välkommen att kontakta oss!